Language:

AjankohtaistaSujuvasti Arktiseen Elämään - hanke on käynnistetty Inarissa syyskuussa 2019

syyskuuta 24, 2019

Tiedote 20.9.2019, julkaistavissa heti                                                                                             

Mistä tässä hankkeessa on kyse?

Inarin kunnassa, erityisesti kunnan elinkeinoelämässä, havaittiin selkeä tarve ottaa järjestelmällisemmin vastaan Inariin töihin saapuvia ulkomaanlaiset. Tarpeesta syntyi päätös hakea tälle hankkeelle rahoitusta. Hankkeet tavoitteeksi asetettiin luoda inarilainen tapa ja toimintamalli integroida ulkomailta töihin saapuvia ihmisiä yhteisöömme. Toivomme, että Inariin muuttavat löytävät pian paikkaansa yhteisössämme, oppivat paikalliset toimintatavat ja osallistuvat aktiivisesti kunnan elinvoiman luomiseen.


Miksi tämä hanke kustannetaan yhteisistä varoistamme?

Osaavan työvoiman saatavuus on tärkeää niin Inarin elinkeinoelämälle kuin kuntataloudelle. Osana kunnan elinvoimaohjelmaa Inari haluaa panostaa ulkomaalaisen työvoiman sujuvaan asettautumiseen Inariin. Haluamme, että inarilaisilla yrityksillä riittää tulevaisuudessakin ammattitaitoista työvoimaa, että työntekijöiden kotiutuminen, eläminen ja työskentely Inarissa sujuu hyvin ja että julkiset palvelut pystyvät vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.


Miten hanke rahoitetaan?

80% hankkeen rahoituksesta tulee Suomen valtiolta ja Euroopan Sosiaalirahastosta, 20% Inarin kunnalta.


Miten tavoitteita aiotaan saavuttaa?

Tavoite saavutetaan parhaiten yritysten, maahanmuuttajien ja julkisyhteisöjen yhteistyönä. Pyrimme siis yhdessä luomaan hyvät edellytykset maahanmuuttajien työnteolle Inarissa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että neuvotaan ja tuetaan muuttajia viranomaisasioinnissa, kuten henkilötunnuksen ja verokortin hakemisessa. Aktivoimme työnhakijoita kehittämään osaamistaan esim. hankkimalla ensiapukoulutusta tai hygieniapassin. Luomme edellytykset sille, että työnhakijat ja työnantajat kohtaavat onnistuneesti.


Mitkä ovat hankkeen suurimmat haasteet?

Hankkeen suurimmat haasteet liittyvät sidosryhmien tavoittamiseen ja sitouttamiseen. Ulkomailta muuttavat työnhakijat eivät ole yhtenäinen helposti tavoitettava joukko. Heitä tulee eri aikoihin, eri pituisiksi ajoiksi ja erilaisella kieli- ja kulttuuritaustalla. Valmiita kanavia heidän tavoittamisekseen ei ole. Hankkeessa pyrimmekin käyttämään erityisesti sosiaalista mediaa aktiivisesti hyväksi. Julkisyhteisöltä, erityisesti kunnan palveluyksiköiltä tarvitaan tahtoa ja resursseja kouluttaa henkilökuntaa kohtaamaan ulkomaalaisia ja kehittää palvelut vieraskielisille. Yrityksiltä toivotaan aktiivista osallistumista työntekijöiden osaamisen kehittämisessä ja tiedon välittämisessä ulkomaalaisille työntekijöille.


Hanke on alkanut tämän vuoden syyskuussa. Joko on saatu jotain konkreettista aikaiseksi?

Inarin kunnan englanninkielisille nettisivuille on tuotettu englanninkielistä materiaalia, jossa neuvotaan ja opastetaan ulkomaalaisia tulijoita inarilaiseen arkeen. Materiaalia täydennetään hankkeen aikana sitä mukaa, kun kohtaamme uusia kysymyksiä.


Muita asioita

Asuminen, tai pikemmin sopivien asuntojen puute on erityinen ongelma Inariin työn perässä muuttavalle. Haluaisimme siksi kannustaa kuntalaisia vuokraamaan tyhjiä tai vajaakäytössä olevia kiinteistöjä. Vuokratulojen lisäksi ulkomaalaisesta maahanmuuttajasta voi parhaassa tapauksessa saada apua esim. lumitöihin, polttopuiden tekoon tai keskustelukumppanin kehittämään kielitaitoa.

 Hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä toivomme yhteydenottoa

 Jan Denks
Hankekoordinaattori / Project Coordinator
Sujuvasti Arktiseen Elämään / Smoothly into Arctic Life
Elinkeinot & Kehitys Nordica / Inari Municipal Business & Development Nordica
puh. / phone: +358 40 6526576
www.nordicainari.fi