Language:

Luovakka-verkostoLuovakka-verkosto

Luovakka on avoin verkosto inarilaisille luonnnontuotealan toimijoille ja asiasta kiinnostuneille. Luovakka perustettiin kesällä 2016 luonnonkasvikurssin tiimoilta. Luovakka on verkostoitumista,, pienryhmätoimintaa tai vertaisoppimista luonnontuoteyrittäjien tai yrittäjyyttä suunnittelevien kesken. Verkoston tavoittena on saada yhteen luonnontuotteita tuottavat, jalostavat ja myyvät toimijat, jotta luonnontuotteita tarvitsevat tahot (ravintolakeittiöt, kauppa ja julkinen keittiö sekä teollisuus) ja potentiaaliset loppukuluttajat löytävät puhtaat ja korkealaatuiset inarilaiset luonnontuotteet. Luonnontuotteilla tarkoitetaan poroa, kalaa, luonnonyrttejä, marjoja, sieniä, luonnonmateriaaleja käsitöiden tekemiseen, kaivannaistuotteita, kiviä, vettä, puita ja ylipäänsä kaikkia luonnonvarojamme. 

Arktiset luonnonvarat, laatua luonnosta -hanke
Nordican hallinnoima Arktiset luonnonvarahane sai valmiiksi vuoden 2017 aikana Inarin kunnan luonnonvaraohjelman  vuosille 2017-2021. Hankkeen toimenpiteinä tehtiin 100-sivuinen luonnonvaraohjelma ja 40-sivuinen esite sekä lyhyt kuvaesitys/video..

Virtuaalinen digipörssi - luovakka.fi
Elinkeinot & kehitys Nordica avaa Luovakka.fi-kotisivut syyskuussa 2017. Sivuston tarkoituksena on toimia luonnontuotteiden "digipörssinä" eli virtuaalisena elintarviketalona. Inarin alueelle tarvitaan vitruaalinen ja myöhemmin myös fyysinen logistiikkakeskus, "elintarviketalo", joka kerää valmiita tuotteita tuottajilta ja jakaa ne keskitetysti ostajille. Luonnontuotteiden tarve kasvaa nopeasti matkailun kasvun myötä,m yritykset haluavat hyödyntää paikallisia raaka-aineita, mutta pienten toimittajien resurssit eivät tähän enää riitä. Eli www.luovakka.fi avautuu syyskuussa 2017 ja sitä varten tulemme olemaan yhteyksissä luonnontuotteiden tuottajiin ja jalostajiin. 
 
Nordica kokoaa ja perustaa syksyn 2017 aikana paikallisten luonnontuotteiden virtuaalisen raaka-ainepörssin, josta löytyvät kaikki paikkakunnan luonnontuotteiden raaka-aineiden tuottajat ja tuotteet. Digipörssi on paikallisten raaka-aineiden ja valmiiden jalostettujen tuotteiden virtuaalinen tietokanta, jonka kautta ostajat helposti löytäisivät tarvitsemansa raaka-aineet. Digipörssi on käytännössä virtuaalinen elintarviketalo, joka toteutetaan ennen varsinaista fyysistä elintarviketaloa

Lisätietoa
Elinkeinot & kehitys Nordica,
kehittämiskoordinaattori Marja Männistö,
marja.mannisto@inari.fi

KESÄN 2016 LUOVAKKA-KURSSIEN TALLENTEITA: 

17.7.2016 pidetyn Luovakka-koulutuksen tallenne: 

https://sogsakk.adobeconnect.com/p6ku9b454y9/

12.6.2016 pidetyn Luovakka-koulutuksen tallenne:

https://sogsakk.adobeconnect.com/p6o12y9sc9g/

Kurssimateriaali 29.5.2016/Maire Puikko:


Email again: