Language:

Ideat kehiin -kylähankeIDEAT KEHIIN -INARIN KYLIEN ESISELVITYSHANKE

Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordican hallinnoima Ideat kehiin -Inarin kylien esiselvityshanke on päättynyt. Hankkeen rahoittajana toimi Leader Pohjoisin Lappi ja hankkeen toiminta-aika on 15.7–31.12.2015. 

Esiselvityshankkeen aikana selvitettiin Inarin kylien kehittämis- ja investointitarpeet yhteistyössä kyläyhdistyksien, kylien muiden toimijoiden ja Inarin kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena oli Inarin kylien elinvoimaisuuden lisääminen kehittämällä kylien viihtyvyyttä sekä palveluiden saatavuutta siten, että asukkaat tuntevat elämisen mielekkääksi ja turvalliseksi omassa kotikylässään. Hankkeella pyrittiin madaltamaan kyläyhdistysten kynnystä kyläsuunnitelmien ja muiden kehittämistoimenpiteiden omaehtoiseen toteuttamiseen.

Konkreettisena toimenpiteenä ja tuotoksena tehtiin 11 sitoumuksensa jättäneelle kylälle (Koppelo, Kaamanen, Menesjärvi, Saariselkä, Näätämö, Keväjärvi, Inarin kirkonkylä, Paatsjoki-Nellim ja Törmänen, Partakko ja Akujärvi) kyläsuunnitelmat ja nelisivuiset kyläesitteet sekä yksi kylien yhteinen kärkihankesuunnitelma. Kyläsuunnitelmat työstettiin kyläkohtaisissa työpajoissa syys-lokakuun aikana, yhteistyössä ja osallistaen.

KYLÄESITTEET (-pdf):

Kyla-esitteet_Tormanen_SCR3.pdf
Kyla-esitteet_Saariselka_SCR2.pdf
Kyla-esitteet_Partakko_SCR2.pdf
Kyla-esitteet_Nellim_SCR1.pdf
Kyla-esitteet_Menesjarvi_SCR3.pdf
Kyla-esitteet_Koppelo_SCR3.pdf
Kyla-esitteet_kaamanen_SCR1.pdf
Kyla-esitteet_Kevajarvi_SCR2.pdf
Kyla-esitteet_Sevetti-Näätämö_SCR1.pdf
Kyla-esitteet_Akujarvi_SCR5.pdf
Kyla-esitteet_Inarin-kk_SCR1.pdf

 

KYLÄSUUNNITELMAT (-pdf):

Kyläsuunnitelma, Törmänen.pdf
Kyläsuunnitelma, Saariselkä.pdf
Kyläsuunnitelma, Partakko.pdf
Kyläsuunnitelma, NäKy.pdf (Näätämö-Sevettijärvi)
Kyläsuunnitelma, Nellim.pdf
Kyläsuunnitelma, Menesjärvi.pdf
Kyläsuunnitelma, Keväjärvi.pdf
Kyläsuunnitelma, Akujärvi.pdf
Kyläsuunnitelma, Koppelo.pdf
Kyläsuunnitelma Inarin KK.pdf
Kyläsuunnitelma, Kaamanen.pdf

KYLÄKOHTAISET KÄRKIHANKESUUNNITELMAT:
Nordica on toimittanut kyläkohtaiset kärkihankesuunnitelmat asianomaisille kyläyhdistyksille. Kärkihankesuunnitelmat on työstänyt hankkeessa tekninen suunnittelija Reetta-Mari Tammela. 

KÄRKIHANKERAPORTTI:
Hankkeessa painatettiin myös kärkihankeraportti, jossa on tiivistettynä yksiin kansiin kaikkien hankkeesa olevien kyläyhdistysten kyläkohtainen kärkihanke eli yksi investointikohde per kyläyhdistys. Voit lukea kärkihankeraportin myös tästä: Ideat kehiin-hanke 20.12.2015.
Kylahankeraportti_WEB.pdf

MEDIATIEDOTE:
Hanke on lähettänyt mediatiedotteen 20.12.2015. Lue tiedote